Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ev sahipliğinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Devlopment - EBRD) işbirliği ile düzenlenen “Yatırımcılar İçin Altyapı Finansman Araçlarının Geliştirmesi” konulu konferans yurtiçi ve yurtdışından uzmanların katılımıyla 19 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu konferansta hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde altyapı yatırım gerekliliklerinin önemine bağlı olarak bu sektördeki en yüksek etkinliği sağlamak için altyapı projelerinin finansmanını sağlayacak sermaye piyasası araçlarına dayalı alternatif yaklaşımlar tartışılmaktadır.

Konferansın açılış konuşmaları SPK Başkanı Sayın Dr. Vahdettin Ertaş, EBRD Başkan Yardımcısı Sayın Manfred Schepers ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından yapılmıştır.

İlk sırada söz alan Sayın Vahdettin Ertaş, Türkiye’deki ulaşım altyapısındaki ve enerji piyasasındaki büyüme hususları ile Türkiye’nin mevcut durumda gerçekleştirilmekte olan bazı alt yapı projeleri hakkında katılımcılara bilgi vermiş bu çerçevede alt yapı yatırımlarının gerekliliği konusunda değerlendirmelerini paylaşmıştır. Bu kapsamda özellikle altyapı yatırımlarına alternatif kaynaklardan finansman sağlanmasında sermaye piyasalarının potansiyelini vurgulayan Sayın Ertaş, konuşmasında ayrıca SPK tarafından son dönemde yapılan düzenleme reformu kapsamında altyapı yatırımına yönelik olarak düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve kira sertifikaları (Sukuk) gibi araçlar hakkında bilgi vermiştir.

Daha sonra söz alan, Manfred Schepers sermayenin alt yapı projelerine aktarılabilmesinde finansal ürünlerin geliştirilmesi hususunun EBRD’nin temel önceliklerinden birisi olduğunu ifade ederek, bu hususun Rusya ve Avustralya’nın başkanlık dönemlerinde G20 gündeminin önemli maddelerinden birisi olduğunu ve altyapı yatırımları konusunda Türkiye ile diyaloğun devamını desteklediklerini ifade etmiştir. Sayın Schepers konuşmasında ayrıca, EBRD’nin alt yapı finansmanı konusundaki stratejisi çerçevesinde mevcut taahhütleri hakkında bilgi vererek bu alanda özellikle özel sektörün katılımına yönelik tedbirleri desteklediklerini ifade etmiştir. Manfred Scherps altyapı yatırımlarının finansmanında yerel sermaye piyasalarının gelişimine yönelik teknik destek çalışmaları ile yüksek kalitede altyapı projelerinin oluşturulması ve uzun dönemli altyapı yatırım ve önceliklerinin belirlenmesinin önemine değinerek bu konularda bugünkü gibi konferansların önemli fırsatlar sağladığı ifade etmiştir.

Son açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan Türkiye ve EBRD arasında süregelen işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, altyapı yatırımlarının büyüme ve kalkınmaya katkısı ile özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu yatırımlara duyulan ihtiyacı vurgulamış ve küresel finansal kriz sonrasında bu yatırımların finansmanı için alternatif araçların temininin önem kazandığını ifade etmiştir. Sayın Babacan ayrıca G20 çalışmaları çerçevesinde bu hususun ayrı bir gündem maddesi olarak önemine ve Türkiye’nin dönem başkanlığında bu konuda yapılması planlanan çalışmalara değinmiştir. Altyapı yatırımlarının finansmanında kamu özel sektör ortaklığı modelinin faydalarına değinen Sayın Babacan ayrıca, Türkiye’de bu anlamda çok sayıda projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu ifade etmiş ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan altyapı yatırımlarına ilişkin bilgi vermiştir. Sayın Babacan konuşmasında bu hususlara ek olarak yatırımların büyüklüğü kapsamında alternatif finansman kaynaklarının bulunması gerekliliğinden hareketle SPK tarafından son dönemde yapılan düzenleme reformunun sağladığı fırsatlara ilişkin bilgi verilmiştir.

Konferans sırasında ayrıca altyapı yatırımlarının finansmanına ilişkin G20 gündemi, altyapı projeleri için finansman modelleri, uluslararası yatırımcıların bakış açıları ve altyapı projelerine ilişkin yatırımların artırılması konularında paneller düzenlenmektedir.