Kurulumuzun ev sahipliğinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliği ile 19 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da, “Yatırımcılar İçin Altyapı Finansman Araçlarının Geliştirilmesi” konulu uluslararası bir konferans düzenlenmektedir. (Konferans programı için tıklayınız)

Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Manfred Schepers ve Kurulumuz Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş’ın açılış konuşmaları ile başlayacak Konferansta, altyapı yatırımlarının finansmanına ilişkin olarak uluslararası gündemde tartışılan konular, altyapı projelerinin finansmanında kullanılan modeller ile dünyada ve Türkiye’de mevcut araçların kullanımı gibi konular tartışılacaktır. Özellikle büyük altyapı yatırımlarının yürütüldüğü ülkemizde, Konferansın ilgili projelere sermaye piyasaları vasıtasıyla finansman sağlanması konusunda farkındalık yaratılmasına ve bu konuya yönelik olarak piyasa katılımcıları ve düzenleyici kuruluşlar arası diyalogun artırılmasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.