Önemli uluslararası paydaşlar tarafından finansal eğitim konusunda belirlenen ihtiyaç ve açıkların giderilmesi amacı ile OECD tarafından kurulan ve Kurulumuzun ülke koordinatörü olarak görev yaptığı Uluslararası Finansal Eğitim Ağı(International Network on Financial Education-INFE)’nın her yıl, yılda 2 kez olmak üzere, üye ülkelerin ev sahipliğinde, çeşitli ülkelerde düzenlenen toplantılarının bu yılki ilk toplantısı Kurulumuz ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmektedir.
 
Dört gün sürecek olan söz konusu toplantı kapsamında, ilk gün INFE Danışma Kurulu ve alt grup çalışma toplantıları; ikinci gün INFE teknik komitesi grubu üyeleri toplantısı gerçekleştirilmiş olup, toplantının son iki günü olan 22-23 Mayıs tarihlerinde ise finansal eğitim konuları hakkında katılımcılara açık bir konferans düzenlenmektedir. Konferansa 57 ülkeden 122’si yabancı olmak üzere toplam 255 kişi katılmıştır.
 
INFE üyeliği vasıtasıyla tüm dünyada önemli paydaşlar tarafından yürütülen finansal eğitim konusundaki araştırma, program ya da girişimler hakkında bilgi alış verişinde bulunulması ve INFE adına diğer üyelerle birlikte ilke ve tavsiyeler geliştirilmesi beklenmektedir.
 
Konferansın açılış konuşmaları Hazine Müsteşar Yardımcısı Burhanettin AKTAŞ, OECD Genel Sekreter Yardımcısı Rintaro TAMAKİ ve Kurulumuz Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ tarafından yapılmıştır.
 
İlk sırada söz alan Sayın AKTAŞ konuşmasında, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması konularında yürütülen strateji çalışmalarına değinerek bu strateji ile ulaşılması planlanan temel hedeflerden birinin de bireylerin bilinçli bir şekilde finansal sisteme katılarak yurtiçi tasarrufların artırılması olduğunu ayrıca, 2013 yılında bireysel emeklilik sisteminde yapılan reformist değişiklikler ile sistemdeki katılımcı sayısının 1,35 milyon artışla Nisan 2014 sonu itibariyle 4,45 milyon katılımcıya ulaştığını belirtmiştir. Sayın AKTAŞ konuşmasında ayrıca Hazine Müsteşarlığınca başlanmış ve halen devam eden Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi vermiştir.
 
Daha sonra söz alan Sayın TAMAKİ, OECD/INFE’nin çalışmalarına değinerek finansal erişim, finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunması kavramlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ve bu kavramların aynı zamanda ekonomik istikrara da katkı sağladığını, 2015 yılında üyelerin de desteği ile geniş katılımlı bir anket ve saha çalışmasının planlandığını ve tüm üyelerin desteğini beklediklerini ifade ederek, toplantıya ev sahipliği için Kurulumuza, çalışmalara destek ve katkılarından ötürü ilgili üyelere ve delegelere teşekkürlerini iletmiştir.
 
Son açılış konuşması için söz alan Kurulumuz Başkanı Sayın ERTAŞ, Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi hakkında bilgi ve verilere yer verdiği konuşmasının başlangıç kısmında Türkiye ve İstanbul için planlanan yatırım projeleri ve bunların önemine vurgu yaparak, söz konusu projelerin finanse edilmesi için kaynak ihtiyacı bulunduğunu ve bunlar için yurtiçi tasarrufları artırmak suretiyle ülkenin iç kaynaklarının da devreye sokulması gerektiğini belirtmiştir. Sn ERTAŞ konuşmasında ayrıca, bu konuda finansal eğitimin oynadığı rolün de farkında olduklarını ve bunun önemine binaen ülkenin ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini de karşılayacak şekilde hazırlanan ulusal stratejinin yürürlüğe girmesinin önemine değinmiş ve strateji, hedef grupları ve planlanan eylemler hakkında ana hatlarıyla bilgi vermiştir.