SPK ve OECD tarafından 22-23 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Finansal Eğitimde Küresel ve Avrupa Çapında Eğilimler” Konulu Uluslararası Konferans Duyurusu
 
Kurulumuzun ülke koordinatörü sıfatıyla üyesi olduğu OECD/INFE’nin (Uluslararası Finansal Eğitim Ağı) 1. Teknik Komite toplantısı 21 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantıyı takiben, 22-23 Mayıs 2014 tarihinde Kurulumuz ev sahipliğinde Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Merkez Bankası A.Ş.’nin de katkılarıyla “Finansal Eğitimde Küresel ve Avrupa Çapında Eğilimler: Yeni Sorunlar, Yenilikler ve Başarı Ölçütleri” konulu uluslararası üst düzey konferans 50’yi aşkın ülkeden 250’yi aşkın katılımcı ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde finansal eğitim konusunda çalışmalar yürüten düzenleyici otoriteler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör temsilcileri ile akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan konferans; dünyada finansal eğitim konusunda çalışmalar, uygulamalar ve düzenlemeler yapan tüm tarafları bir araya getiren en önemli organizasyonlardan biri olma niteliğini taşımaktadır.
Söz konusu konferansta;
• Avrupa’da ve Türkiye’de finansal eğitimde sorunlar, çözümler ve gelişmeler,
• Özel sektör kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların finansal eğitimdeki rolü,
• Gençler için finansal okuryazarlık,
• Finansal okuryazarlıkta başarı ölçütleri ve
• Göçmen işçiler ve aileleri için finansal eğitim konuları ele alınacaktır.
Konferans ve kayıtla ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.