Kurulumuz tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu işbirliği ile finansal piyasalara yönelik farkındalık oluşturmak, finansal kurumları tanıtmak, eğitim çağındaki gençlerden başlayarak tasarruf ve yatırım bilincini geliştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak bu yıl dördüncüsü düzenlenecek kompozisyon yarışmasının konuları belirlenmiştir.
Ortaokul öğrencilerinden “Bugünden tasarruf etmeye başlarsam, gelecekte ….” cümlesini tamamlayınız.” konulu; lise öğrencilerinden ise “Tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesinin ülke kalkınması açısından önemini anlatınız.” konulu kompozisyon yazılması istenen yarışmaya katılım okullar aracılığıyla yapılacak olup, okullar tarafından bağlı bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilen eserler, illerde kurulacak jüriler tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Bu çerçevede, doğrudan Kurulumuza iletilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine 21 Mart 2014 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
Dereceye giren öğrencilerin tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi ve İstanbul finans kurumları gezisi ile ödüllendirileceği kompozisyon yarışmasına katılım koşulları İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullara duyurulmuştur. Yarışma sonuçları 23 Nisan 2014 tarihinde, www.spk.gov.tr adresinde açıklanacak olup, ödül töreni ise Mayıs ayında gerçekleştirilecektir. Katılmak isteyenler, katılım koşulları ve ödüllerle ilgili olarak detaylı bilgiye ‘Yarışma Şartnamesi’nden ulaşabilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.