Kurulumuz tarafından finansal eğitimin yaygınlaştırılması ve finansal farkındalığın artırılmasına yönelik çeşitli projeler yürütülmektedir. Söz konusu projelerin hedef kitleleri arasında okul çağındaki çocuk ve gençler ile öğretmenler önemli bir grup olarak yer almaktadır. Bu doğrultuda;

-Temel zorunlu eğitimlerini almakta olan 6-18 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerimiz ile öğretmenlerimizin finansal konulardaki temel bilgilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına imkan sağlayacak içerikler, çeşitli görsel, işitsel ve benzeri çoklu ortam unsurlarıyla desteklenen eğitim araçları ile öğrenci ve öğretmenlerimizin ilgisini çekmeye yönelik yarışma, oyun ve benzeri uygulamaların geliştirilmesi,

-Hazırlanan Dijital Eğitim İçeriklerinin, FATİH projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) ve EBA Market’te yayınlanması ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ücretsiz olarak faydalanabilmesi amacıyla Kurulumuz ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

İmzalanan bu protokol kapsamında yapılacak eğitim çalışmaları ile önümüzdeki dönemde finansal eğitimin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması, ülkemizde finansal okuryazarlık kapasitesinin geliştirilmesi ve finansal kararların daha sağlıklı alınarak mali piyasaların gelişimine ve derinleşmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.