Bir Gazete'nin 27.01.2014 tarihli nüshasında yayımlanan haberde, bir Kalkınma ve Yatırım Bankası”nın borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak "SPK'nın göz yumması sonucu, tahvil ihraçları yoluyla boyutlarının çok üzerinde borçlanmalara gittiği" ifade edilmektedir.

Haberde adı geçen Banka da dahil olmak üzere tüm ihraççıların Kurulumuza yaptıkları sermaye piyasası araçlarının ihracına yönelik başvuruları Sermaye Piyasası Kanunu ve yürülükteki mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, finansal kuruluşların Kurulumuza yaptıkları borçlanma araçlarının ihracına yönelik başvurularda sermaye piyasası mevzuatına ek olarak, bu kuruluşların gözetim ve denetimini yürüten kurumlardan Kurulumuzca görüş talep edilmekte ve ihraç başvuruları ilgili kurumların uygun görüşünün de alınması ile sonuçlandırılmaktadır.

Dolayısıyla Gazete’de yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.