30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (SPKn) yer alan düzenlemelere uyum kapsamında VII-128.6 sayılı “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği” (Tebliğ) düzenlenmiş olup, söz konusu Tebliğ 27.12.2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ metni için tıklayınız.

Tebliğ ile;
  1. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) kimlerin bildirim yapacağı hususuna ilişkin olarak bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar tanımı yapılmış ve bu kuruluşların bildirim esasları düzenlenmiştir.
  2. Kamunun aydınlatılmasında etkinliğin sağlanması amacıyla, sermaye piyasası araçlarını nitelikli yatırımcılara satan ihraççılara da bildirim yükümlülüğü getirilmiş ve buna ilişkin esaslar belirlenmiştir.
  3. Bildirimlerin elektronik sertifika sahibi olmayanlar tarafından KAP’a gönderiminde bilgi güvenliğinin sağlanması için elektronik bir bilgi sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına imkan tanınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.