Bilindiği üzere, III-61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği" 07.06.2013 tarihli ve 28670 sayılı, II-5.1 sayılı "İzahname ve İhraç Belgesi" Tebliği ise 22.06.2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu itibarla, kira sertifikalarının halka arzında kullanılacak birden fazla belgeden meydana gelen izahnameyi oluşturan belgelerin (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) ve izahname düzenleme muafiyeti kapsamında hazırlanması gereken duyuru metninin formatları ile bu belgelerin hazırlanmasına ilişkin kılavuzlar hazırlanmış olup, söz konusu format ve kılavuzlar 25.10.2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu format ve kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.