BASIN DUYURUSU
 
2’nci İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu İstanbul’da düzenleniyor.
 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyelerine yönelik olarak "2’nci İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu" 19 Eylül 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ev sahipliğinde, İstanbul Four Seasons Bosphorus Hotel’de düzenleniyor. Forum; Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Gambiya, Irak, İran, Kamerun, Kazakistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Pakistan, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün ve Türkiye’den yetkili otoritelerin katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.
 
Sekretaryası Kurulumuzca yürütülmekte olan İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu, 25 ve 26’ncı İSEDAK Genel Kurul toplantılarındaki çağrılar doğrultusunda, 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen "İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kuruluşları Konferansı ve Yuvarlak Masa Toplantısı"nda kurulmuştur. Forum’un temel amacı; İslam ülkelerinde sermaye piyasası alanındaki düzenleyici otoritelerin kapasitelerinin artırılması ve muhtemel işbirliği alanlarında üye ülke otoriteleri arasında görüş ve düşüncelerin paylaşılmasının sağlanmasıdır.
 
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ ve İSEDAK Koordinasyon Bürosu’ndan Kalkınma Bakanlığı Bölgesel ve Çok Taraflı İş Birliği Daire Başkanı Selçuk KOÇ’un açılış konuşmaları ile başlayacak Forum’da “Kapasite Geliştirme”, “Piyasa Gelişimi”, “İslami Finans” ve “Finansal Okuryazarlık” alanlarında, çalışma grubu üyesi otoriteler tarafından geçtiğimiz yıl içinde yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar ele alınacak ve ve gelecek dönem çalışmaları tartışılacaktır.
 
Bu yılki Forum toplantısında ayrıca, Forum ve çalışma grubu statüleri uyarınca Forum başkanı ve çalışma grubu başkanlarının seçimleri yapılacaktır. “Piyasa Gelişimi”, “İslami Finans”, “Kapasite Geliştirme” ve “Finansal Okuryazarlık” alanlarındaki çalışma grupları ile ilgili olarak sunuşların yapılacağı Forum toplantısında her bir çalışma grubunun yapılandırılması ve ilgili sermaye piyasası düzenleyicileri arasındaki işbirliği olanakları da ele alınacaktır.
 
Forum Sekretaryası tarafından Forum internet sitesinin tanıtımının yapılmasının ardından, İslami Finans alanında üye ülkelerdeki gelişmeler hakkında bilgi vermek amacıyla çeşitli sunuşlar gerçekleştirilecektir.
 
“İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu”na ilişkin bilgilere  http://www.comceccmr.org/  uzantılı internet sitesinden ulaşılması mümkündür.