6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83 üncü maddesi birinci fıkrası hükmü ile  yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulan Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin web sitesi kullanıma açılmıştır.

Söz konusu web sitesine http://www.ytm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.