Kurulumuzun 12.02.2013 tarih ve 2013/5 sayılı Bülteninde yayımlanan “Payların İlk Halka Arzı ile Payları Borsa'da İşlem Gören Şirketlerin Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımlarında Uygulanacak Kurallar”ın (B) bölümünün 1 no’lu maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip ortaklar tarafından düzenlenecek “Bilgi Formu” standardı Kurulumuzun internet sitesinde yayımlanmıştır.
Söz konusu “Bilgi Formu”na ulaşmak için tıklayınız.