Sermaye piyasalarımızın güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcı tabanının genişletilmesi, hak ve menfaatlerinin korunması ve şirketlerimizin halka açılarak finansman kaynaklarına erişim imkanlarının artırılması amacıyla;

            - paylarını ilk kez halka arz ederek halka açık şirket statüsüne dönüşecek şirketler ile,

            - halen payları Borsa'da işlem gören şirketlerimizin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları ve

            - halka açık ortaklıkların yatırım ortaklığına dönüşümleri ile halka açık yatırım ortaklıklarının yatırım ortaklığı statüsünden çıkışları,

            hakkında uygulanmak üzere aşağıdaki karar alınmıştır. Kararla ayrıca, ilk halka arzların teşviki ve şirketlerimizin maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Kurul ücretlerinde % 50 oranında indirim yapılmıştır.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

            Söz konusu ilke kararına ulaşmak için tıklayınız.