6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (6362 sayılı Kanun) 11'inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde hazırlanan "İhraç Belgeleri" Kurulumuzun internet sitesinde "İzahname ve Sirküler Formatları ile Kullanım Kılavuzları" başlığı altında yayımlanmıştır.

Bundan sonra sermaye piyasası araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin satışında, yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda ve halka açık ortaklıkların kar payı dahil iç kaynaklarının sermayeye eklenmesi suretiyle yapacakları sermaye artırımlarına ilişkin olarak Kurulumuza yapılacak başvurularda, ihraççılarca kendi durumlarına uygun ihraç belgesinin hazırlanması ve bu belgenin onaylanmak amacıyla Kurulumuza gönderilmesi zorunludur.

Diğer taraftan 6362 sayılı Kanun'a uyum kapsamında hazırlanma çalışmalarına devam edilen yeni izahname formatlarının hazırlanıp kamuya duyurulmasına kadar geçecek olan sürede yapılacak halka arzlarda kayda alma ifadeleri çıkarılarak yeni sisteme uyarlanmış mevcut izahname ve sirküler formatları kullanılacaktır.

Söz konusu belgelere ulaşmak için tıklayınız.