Türkiye’nin ilk bağımsız düzenleyici otoritesi olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuruluşunun otuzuncu yıl dönümü münasebetiyle, kurumu tanıtan ve Türk Sermaye Piyasalarının gelişimini ele alan bir kitap yayınlamıştır.

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan Kurul’umuzun yayınladığı kitapta, ilk olarak kurulun yönetim ve kurumsal yapısından bahsedilmiş,  daha sonra Osmanlı dönemi dahil olmak üzere kuruluşundan itibaren piyasaların gelişimi özetlenerek, bu hususta ayrıca akademisyenlerin görüşlerinin yer aldığı bir bölüme yer verilmiştir. Kitabın son kısmında ise, Piyasaların gelişim sürecinde meydana gelen önemli olaylar, Kurul merkezli olmak üzere, resimli bir kronoloji bölümüyle vurgulanmıştır.

Kitabın, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN ve Kurul Başkanı A. Vedat AKGİRAY’ın mesajlarının yer aldığı sunuş bölümünde ise;

Sayın BABACAN,  Türkiye’nin 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri ve İstanbul’un da küresel finans merkezlerinden birisi olmasını hedeflediklerini hatırlatmış, bu hedefler doğrultusunda; uluslararası uygulamalarla uyumlu, yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nda son aşamaya gelindiğini, İMKB’nin anonim şirkete dönüştürülerek halka arzının gerçekleştirileceğini, TAKASBANK’ın ise merkezi karşı taraf olarak yapılandırılacağını belirterek piyasaların gelişmesinde finansal eğitim ve farkındalığın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara dikkat çekmiştir.

Kurulumuz Başkanı Sayın A. Vedat AKGİRAY ise, kutlama mesajında, kısa vadede halka arzları ve yatırımcı sayısını büyütmeyi, uzun planda ise yabancı sermayenin ülkemize olan ilgisinin artırılması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasını hedeflediklerini belirtmiş bu hedefe ulaşmak için ise kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaşması ve kabul görmesine öncelik veren çalışmalar yürüttüklerini ve uluslararası tanıtım ve uluslararası kuruluşlarla daha yakın işbirliğine önem verdiklerinden bahsetmiştir.

Kitapçığa "pdf" formatında ulaşmak için lütfen tıklayınız.