01-02.11.2011 tarihli Sabah Gazetesi’nde yayınlanan “Altın Suyuna Saadet Zinciri” başlıklı haberlerde, son dönemde altın fiyatlarının artmasıyla birlikte Türkiye’de altın üzerinden yeni bir saadet zincirinin ortaya çıktığı, Virgin Gold Mining Corporation (Virgin Gold, Şirket) unvanlı Şirket’in asgari 4.000 ABD Doları tutarında açılan hesaba aylık %10 gibi yüksek bir getiri vaat ederek tasarruf sahiplerinden üyelik sistemiyle para topladığı, üyelerin sisteme üç kişi sokmaları halinde getiri oranının aylık %20’ye kadar yükseldiği, Panama merkezli, Dubai ve Arizona’dan yönetildiği anlaşılan uluslararası görünüme sahip Şirket’in Türkiye yapılanmasının son 6 aya kadar internet ve sosyal medya üzerinde gerçekleştiği, sonrasında ise Mecidiyeköy ve Üsküdar’da ofisler açıldığı, sisteme dahil olmak isteyenlerin Mecidiyeköy ve Üsküdar’daki ofislere giderek 4.000 ABD Doları değerinde 1 hisse satın aldığı, adının verilmesini istemeyen Mecidiyeköy’de mukim bir esnafın hâlihazırda sistemde 30.000 ABD Doları’nın olduğunu, 3 aydır kesintisiz olarak 2.500 ABD Doları kazandığını, kendi hesaplarına gelen paranın yabancı bir kişinin şahsi hesabından tele havale yöntemiyle gönderildiğini fakat son bir haftadır herhangi bir ödemenin yapılmadığını ifade ettiği, yatırımcılara yüksek getiriler vaat eden Virgin Gold hakkında gerek Kurulumuz gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından incelemeler başlatıldığı, Çırağan Sarayı ve Dubai’de lüks mekanlarda toplantılar yapan Şirket’in uluslararası sistemde de mercek altına alındığı, sistemde para kazanmanın en etkin yolunun zincire yeni üyelerin katılmasından geçtiği, 4.000 ABD Doları giriş ücreti ile Şirket’te hesap açan kişinin, sisteme kazandırdığı her yeni üye üzerinden prim kazanmaya başladığı, örneğin, 10 yeni üye bulan kişinin sisteme kazandırdığı 40.000 ABD Doları’nın %10’u olan 4.000 ABD Doları’nı prim olarak kazandığı, yeni üyelerin de benzer şekilde çalıştığı ve sistemin bu şekilde büyümeye devam ettiği ifadelerine yer verilmiştir.
       Söz konusu haberlerde ifade edilen hususların, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda tespit edilen hususları 29.08.2012 tarihli toplantısında görüşen Kurulumuz Karar Organı;
A) Virgin Gold Mining Corporation (Virgin Gold) unvanlı şirketi ülkemizde temsil eden herhangi bir kişi ya da kuruma ulaşılamadığı, Virgin Gold sistemine ülkemizde herhangi bir kişinin para yatırdığına ilişkin somut bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığı ve konuya ilişkin olarak Kurulumuza ulaşan bir şikâyetin de bulunmadığı hususları dikkate alınarak, konu ile ilgili olarak bu aşamada Kurulumuzca Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4 ve 47/1/A-4 maddeleri kapsamında herhangi bir işlemin yapılmamasına,
B) Virgin Gold Mining Corporation yetkililerinin, Şirket’in internet sitesinden (www.vgmc.com) Türkçe seçeneğinin kaldırılması, Şirket’in Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edebilecek nitelikteki faaliyetlerine son verilmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarında uyarılmasına, 
C) Yatırımcıların mağdur olmasının önlenmesi için, Virgin Gold Mining Corporation unvanlı Şirketin menkul kıymetlerinin Kurulumuz kaydında bulunmadığı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen bir duyuru metninin Kurulumuz Haftalık Bülteni’nde yayınlanmasına, 
       karar vermiştir.
       Kamuya saygı ile duyurulur.