11.08.2011 tarihli basın duyurusu ile Seri:V, No: 65 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ"in (Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ) 12 inci maddesinde Kurulumuza tanınan yetki çerçevesinde; %70'e çıkartıldığı duyurulan Tebliğ'in 25 inci maddesinde yer alan açığa satış işlemleri için başlangıçta bulundurulması gereken asgari özkaynak oranı, yeniden Seri:V, No:65 sayılı Tebliğin 25 inci maddesinde yer alan %50 oranına indirilmiştir.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.