Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı, İstanbul Finans Merkezi hedefine doğru sermaye piyasalarının, mevzuat yapısının eksiksiz olması ve finansal hukuk anlamında ülkemizi en güncel platforma taşımasını desteklemek, günümüz ihtiyaç ve koşullarına yanıt verebilmek amacıyla tekrar ele alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iki yıl süren bir çalışma sonucunda hazırlanan Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı, 2012  yılı başında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alındıktan sonra, bilindiği üzere 9 Mart 2012’de kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun sermaye piyasalarının ortak akıl ürünü olabilmesi için ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerinin  30 Mart 2012 Cuma gününe kadar spk@spk.gov.tr adresine elektronik posta veya (0312) 292 90 00 numaraya faks yoluyla iletilmesi büyük önem arz etmektedir.

Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı, iletilen görüşler doğrultusunda süratle geliştirilerek Nisan ayında son halini alacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.