Seri:V, No:130 sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği” 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 
Seri:V, No:130 sayılı Tebliğ ile,
  • Portföy yönetim şirketlerinin sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle Kurulumuz adına yatırdıkları teminatların şekli, miktarı, kullanımı, yatırılacağı yer ve zaman düzenlenmiştir.
  •  
  • Faaliyetleri kendi talepleri doğrultusunda veya Kurulca durdurulan portföy yönetim şirketlerinin teminatlarının serbest bırakılmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.
  •  
  • Faaliyetleri Kurulca durdurulan Şirketlere ilişkin olarak, ilgili Şirket hakkında tedrici tasfiye veya iflas kararı mevcut ise, şirketlerin teminatlarının tedrici tasfiye veya iflas süreci sonuçlanıncaya kadar serbest bırakılmayacağı hususu hükme bağlanmıştır.
  •  
  • Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Kurulca yetki belgeleri iptal edilen şirketler için de bu Tebliğ hükümlerinin uygulanacağı hususuna Geçici Madde’de yer verilmiştir.