SERMAYE PİYASASI KURULUŞLARI
YATIRIMCI SEFERBERLİĞİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş (VOB), Takas ve Saklama Bankası A.Ş (TAKASBANK), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK), İstanbul Altın Borsası (İAB), Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş’nin (Eğitim Merkezi) taraf olduğu “Sermaye Piyasası Kuruluşları Yatırımcı Seferberliği İşbirliği Protokolü05 Mart 2012 tarihinde imzalandı.

İşbirliği protokolü imza töreni,SPK Başkanı Vedat AKGİRAY, İMKB Başkanı İbrahim TURHAN, TSPAKB Başkanı Attila KÖKSAL, VOB Genel Müdürü Çetin Ali DÖNMEZ, Takasbank Genel Müdürü Murat ULUS, MKK Genel Müdürü Yakup ERGİNCAN, İAB Başkanı Osman SARAÇ, TKYD Başkanı Gür ÇAĞDAŞ ve SPL Eğitim MerkeziGenel Müdürü Bekir Yener YILDIRIM'ın katılımlarıyla Ceylan Intercontinental Otel’de gerçekleştirildi.

SPK Başkanı Vedat AKGİRAY, imza töreninde yaptığı konuşmasında; sermaye piyasasının arz tarafının geliştirilmesi için 2008 yılında SPK, TOBB, TSPAKB ve İMKB arasında imzalanan İşbirliği Protokolü ile Halka Arz Seferberliği başlatıldığını, bu kapsamda şimdiye kadar çeşitli illerde halka arz seminerleri düzenlenerek şirketlerin sermaye piyasalarından fon temini hakkında bilgi edinmesinin sağlandığını söyledi.

AKGİRAY, piyasaların talep tarafında ise yatırımcıların finansal bilgiye erişiminin kolaylaştırılması, finansal okuryazarlık ve farkındalık düzeyinin artırılması, yatırımcıların bilinçli ve etkin karar verebilmelerinin sağlanması amacıyla bir süredir yürütülen finansal eğitim ve tanıtım çalışmalarının, bu protokol ile çok daha geniş kitlelere ulaşacağına inandığını ifade etti.

“Sermaye Piyasası Kuruluşları Yatırımcı Seferberliği İşbirliği Protokolüile ülkemizdeki finansal okuryazarlık düzeyinin yanı sıra, sermaye piyasası farkındalığını artırmaya yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, sermaye piyasasının yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yapmak ve bu doğrultuda İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması hedefine katkı sağlayacak ortak bir yaklaşım amaçlanmaktadır.

Halka Arz Seferberliği’nin tamamlayıcısı olan “Sermaye Piyasası Kuruluşları Yatırımcı Seferberliği İşbirliği Protokolü” ile Türk sermaye piyasası kuruluşları tarafından;
  • Yatırımcılara yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetlerin SPK’nın koordinasyonunda artarak devam etmesine ve bu faaliyetlerin organizasyonunun ortaklaşa gerçekleştirilmesine,
  • Finansal eğitim ve tanıtım çalışmaları kapsamında, ilgili kurum, kuruluş ve tarafların her türlü bilgi ve belgeye kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla, kendi faaliyet alanlarına giren konularda birlikte belirlenecek ortak bir şablon altında dokümanlar hazırlanmasına,
  • Söz konusu eğitim/seminerlere ek olarak çeşitli dernek, oda, birlik ve diğer kurum ve kuruluşlar ile bilgilendirme amaçlı birebir görüşmeler yapılmasına,
  • Protokol taraflarının üyelerinin, üyelerinin çalışanlarının ve kendi çalışanlarının finansal eğitim ile ilgili çalışmaları takip etmeleri, ulusal ve uluslararası düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla yazılı ve görsel dokümanlar temin edilecek, eğitim ve çalıştaylar düzenlenmesine,
  • SPK tarafından yatırımcıların temel bilgilere kolayca ulaşabilmesi için hazırlanan www.yatirimyapiyorum.gov.trinternet sitesi tüm çalışmalarda ortak iletişim platformu olarak kullanılmasına karar verilmiştir.