ISACA (Information Systems Audit and Control Association) İstanbul Chapter tarafından Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı 1 Mart 2012 Perşembe günü (Yarın) İstanbul Maçka'daki Milli Reasürans Konferans Salonu'nda gerçekleşecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray'ın açış konuşmasını yapacağı Konferans'ta; Bilgi Teknolojileri Denetimi, Bilgi Teknolojileri Yönetişimi, Operasyonel Risk, İç Denetim, Adli Bilişim, Kamuda Bilgi Teknolojileri Denetimi ve Bulut Temelli Risk Analiz Modelleri konuları ele alınacaktır.

Merkezi Amerika'da olan Bilgi Sistemleri Denetimi, Bilgi Güvenliği Yönetimi, Kurumsal Bilgi Teknolojileri Yönetişimi, Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi konularında uluslar arası norm ve standartları uygulayan kar amacı gütmeyen bilgi odaklı bir kuruluş olan ISACA Istanbul Chapter Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlemektedir.