Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:59 sayılı Tebliğ 29 Şubat 2012 tarih ve 28219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
   
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, halka kapalı anonim şirketler için kayıtlı sermaye sistemine geçişte, asgari sermaye tutarı 100.000 TL olarak belirlenmiş olup, Kurulumuzun ilgili mevzuatı da söz konusu düzenleme uyarınca gözden geçirilmiştir.
   
Bu çerçevede, Kurulumuzun Seri:IV, No:38 sayılı Tebliği’nde yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmektedir:
  • Kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketler için belirlenen asgari başlangıç sermaye tutarı 100.000 TL olarak belirlenmiş,
  • Finans piyasasında faaliyet gösteren şirketler için belirlenen asgari 25.000.000 TL’lik başlangıç sermaye tutarına sahip olma şartı yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız