İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI

KOMPOZİSYON YARIŞMASI
 
Kurulumuz tarafından sermaye piyasalarını tanıtmak ve eğitim çağındaki gençlerden başlayarak tasarruf ve yatırım bilinci oluşturmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla ilköğretim 6-7-8. sınıf ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.

İlköğretim okulları 6-7-8. sınıf öğrencilerinden  “Anne-Babanızın yerinde siz olsaydınız çocuklarınızın hayallerini gerçekleştirmek için nasıl tasarruf ederdiniz? Yaptığınız tasarrufları hangi yatırımları yaparak değerlendirirdiniz?” konulu; ortaöğretim öğrencilerinden de “Finans piyasalarını doğru anlayabilmek ve bilinçli yatırımcı olabilmek için okullarda bir ders konulacağını varsayınız. Sizce bu dersin içeriğinde neler olmalıdır? Bu dersi alarak hangi konuları öğrenmek isterdiniz?” konulu  kompozisyon yazılması istenen yarışmaya katılım okullar aracılığıyla sağlanacak olup, okullar tarafından bağlı bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilen eserler değerlendirilmeye alınacaktır. Bu çerçevede doğrudan Kurulumuza iletilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine 23 Mart 2012 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan ve dereceye giren öğrencilerin tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi ve İstanbul finans kurumları gezisi ile ödüllendirileceği kompozisyon yarışmasına katılım koşulları İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullara duyurulmuştur. Yarışma sonuçları 23 Nisan 2012 tarihinde www.spk.gov.tr adresinde açıklanacak olup, ödül töreni 14 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir. Katılmak isteyenler, katılım koşulları ve ödüllerle ilgili olarak detaylı bilgiye ekte yer alan  “Yarışma Şartnamesi”nden ulaşabilirler.