Seri:VII, No:42 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğ Değişikliği metni için tıklayınız.
 
Tebliğ değişikliği ile getirilen düzenlemeler
 
Kısa vadeli tahvil-bono fonlarının aylık ağırlıklı ortalama vadesi alt limitinin değiştirilmesi
Önceki düzenlemede, kısa vadeli tahvil ve bono fonu, portföyünün en az %51'ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 45 en fazla 90 gün olan ve portföyüne pay senedi dahil edilemeyen fonlar olarak tanımlanmıştır. Bu Tebliğ değişikliği ile, kısa vadeli tahvil ve bono fonlarının aylık ağırlıklı ortalama vadelerinin olması gereken alt sınırı “en az 25 gün” olarak değiştirilmiştir..
         
“Hisse Senedi Yoğun Fonlar”ın tanımlanması
Tebliğe eklenen 5/E maddesi ile hisse senedi yoğun fonlar, portföylerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %75’i menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları olarak tanımlanmış ve bu fonlara ilişkin uygulama kapsamı belirlenmiştir.