İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyelerine yönelik olarak "İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kuruluşları Konferans ve Yuvarlak Masa Toplantısı" ve "İİT Sermaye Piyasaları ve Teknoloji Paneli" 16-17 Eylül 2011 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ev sahipliğinde, İstanbul The Marmara Taksim Oteli’nde düzenlendi.

Konferans SPK Başkanı A. Vedat AKGİRAY, İMKB Başkanı Hüseyin ERKAN ve İSEDAK Koordinasyon Bürosu Genel Direktörü M. Metin EKER’in açılış konuşmaları ile başladı. Konferans ve toplantılarda ülkemiz ve üye ülke finansal piyasalarının genel görünümü, küresel finansal krizin gelişmekte olan finansal piyasalara etkisi, işbirliği yapılabilecek alanlar ve uygun işbirliği platformunun kurulması konuları ele alındı.

Organizasyonda üye ülkeler sermaye piyasaları düzenleyici ve denetleyici kuruluşları arasında eşgüdümün artırılması, bölgesel ve küresel çapta işbirliği olanaklarının güçlendirilmesi ve İSEDAK Üye Ülkeler Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kuruluşlar Forumu oluşturulmasına yönelik çalışma yapılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Toplantılar sonucunda, katılımcı üye ülkelerin oybirliği ile "İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kuruluşlar Forumu"nun kurulması, SPK Başkanı A. Vedat AKGİRAY’in Forum Başkanlığı’nı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ise Forum sekretaryasını yürütmesi hususu kararlaştırılmıştır.

İSEDAK, İİT bünyesinde yer alan üç daimi komiteden biri olup, İİT tarafından ekonomik ve ticari işbirliği alanındaki kararların uygulanmasını izlemekte, üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi ve kapasitelerin artırılması çalışmalarını yürütmektedir.  2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen İSEDAK toplantılarında, üye ülkelerin sermaye piyasalarını düzenleyen kuruluşlar arasında bir işbirliği mekanizmasının oluşturulması yönünde çağrıda bulunulmuş, 5-8 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilen 26. İSEDAK toplantısında ise, üye ülkelerin sermaye piyasalarını düzenleyici kuruluşlarının katılacağı bir toplantının düzenlenmesi konusunda Kurulumuza görev verilmiştir.

Halihazırda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile İSEDAK üyesi ülkeler merkez bankaları ve borsaları arasında işbirliği çalışmaları yürütülmekte olup, "İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kuruluşlar Forumu" ile de sermaye piyasası alanında benzer işbirliği çalışmalarının yapılması öngörülmektedir.