Kamuoyunda "forex" olarak bilinen, dövize, mala ve kıymetli madenlere dayalı olarak gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemleri 31.08.2011 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu'nun görev ve yetki alanına giren bir sermaye piyasası faaliyeti olacaktır. Söz konusu işlemlere ilişkin esaslar Kurulumuz tarafından hazırlanan "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu işlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"de düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, 31.08.2011 tarihi itibariyle, kaldıraçlı alım satım işlemleri yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilecektir. Mevcut durum itibariyle, söz konusu işlemlere ilişkin olarak Kurulumuz tarafından yetkilendirilmiş bir kurum bulunmamakta olup, bu işlemlere yönelik olarak yatırımcılara her türlü hizmeti sunan kurum, kuruluş ve internet siteleri, bu hizmetleri herhangi bir düzenleme ve denetime tabi olmaksızın gerçekleştirmektedirler. 

Kurulumuz tarafından yetki verilmemiş olan kuruluşların 31.08.2011 tarihinden itibaren, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak gerçekleştirecekleri her türlü işlem, sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil edecektir.

Bu çerçevede, 31.08.2011 tarihine kadar olan süreç içerisinde, kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik hizmet sunan kurum, kuruluş ve internet siteleri nezdlerindeki tüm müşteri hesaplarının tasfiye edilmesi ve bu hizmetleri sunan kurum, kuruluş ve internet sitelerinin faaliyetlerine son vermesi gerekmektedir.

31.08.2011 tarihinden itibaren, yurtdışında yerleşik bir kuruluşun işlem aracısı veya tanıtım aracısı olarak faaliyet gösterilmesi mümkün olmayacaktır. 

Halihazırda piyasa yapıcılığı faaliyetlerini yürüten sermaye piyasası aracı kurumlarına ise mevcut forex işlemlerine devam edebilmeleri için 31.08.2011 tarihinden itibaren Kurulumuz Tebliğinde belirlenen çerçevede yetkilendirilmek üzere 2 hafta içinde Kurulumuza başvurma hakkı tanınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.