Son günlerde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası'nda ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB) yaşanan dalgalanmalara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası suçlarına ilişkin yürütülen gözetim ve denetim faaliyetlerinin yanı sıra Kurulumuzca mevzuat hükümlerine uyulmaksızın gerçekleştirilen açığa satış işlemleri ile ilgili  incelemeler başlatılmıştır. Bu çerçevede gün içerisinde sahip olunmayan kıymetlerin satışı ile yeterli özkaynak oranına sahip olunmadan,  açığa satış tuşu kullanılmadan ve mevzuattaki diğer hükümlere uyulmadan yapılan işlemlerin tespit edilmesi durumunda, bu işlemlerin taraflarının ağır bir şekilde cezalandırılması söz konusu olacaktır.

Ayrıca Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 12 inci maddesinde Kurulumuza tanınan yetki çerçevesinde Tebliğ'in 25 inci maddesinde yer alan açığa satış işlemleri için başlangıçta bulundurulması gereken asgari özkaynak oranı %70'e çıkartılmıştır. Açığa satış işlemlerinin devamı süresince bulundurulması gereken asgari özkaynak oranı ise bu aşamada % 35 olarak muhafaza edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.