Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bilindiği üzere halen yürürlükte bulunan 29.06.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) ile tümüyle değiştirilmiş olup, hisse geri alımları Yeni TTK'nın 379 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, yatırım ortaklıkları ve aracı kurumların kendi hisselerini geri almalarında uygulanacak esaslara ilişkin Kurulumuzun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı İlke Kararı yürürlükten kaldırılarak, pay geri alımları Yeni TTK'da yer alan hükümlere paralel olarak yeni bir İlke Kararı ile düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile, payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören tüm şirketlerin paylarını İMKB'de geri alabilmelerine ilişkin ilke ve esaslar belirlenmiş, ayrıca İlke Kararı'nın Yeni TTK ile uyumu sağlanmıştır. Düzenleme kapsamında, geri alım oranı şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %10'u olarak belirlenmiştir.

Özellikle son dönemde dünya borsalarında ve İMKB'de görülen yoğun fiyat hareketlerine karşı, hisse fiyatlarındaki dalgalanmaları azaltıcı yönde şirketlere imkan tanınması, ayrıca kendi payları üzerinde işlem yapan şirketlerin yaptıkları işlemlerin daha şeffaf bir ortamda yapılmasının sağlanması ve yatırımcıların daha doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.