Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ Değişikliği) 28.07.2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ Değişikliği metni için tıklayınız.

Bilindiği üzere, gayrimenkul yatırım ortaklıkları Kurulumuzca ayrıntılı bir şekilde belirlenen değerleme esaslarına göre hazırlanan ve portföy sınırlamalarına uyumun kontrolünü içeren portföy tablolarını üçer aylık dönemler itibarıyla kamuya açıklamaktadır. 

Tebliğ Değişikliği ile temel olarak, portföy tablolarının kamuya açıklanmasına yönelik söz konusu uygulama, yerini, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföyleriyle ilgili tüm bilgilerini bundan böyle Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca halihazırda kamuya açıklanan finansal raporları aracılığıyla yatırımcılarla paylaşması uygulamasına bırakmaktadır.

Bu kapsamda, portföy tablosu uygulaması, 30.06.2011 tarihli portföy tablolarının kamuya açıklanmasıyla sonlandırılacak; portföy bilgilerine finansal raporlarda yer verilmesi uygulaması ise, 30.09.2011 tarihli finansal raporlar itibarıyla başlayacaktır.

Bu çerçevede, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, portföy sınırlamaları ve ekspertiz sonuçları dahil olmak üzere, portföyleri hakkındaki önemli tüm bilgilerine, finansal tablolarda ve yönetim kurulu faaliyet raporlarında tek bir set halinde yer verilmesi sağlanmakta, finansal raporlar yatırımcılar için işlevsel bir kontrol aracı haline getirilmektedir. Tebliğ Değişikliği ile ayrıca, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerinin korunması, geliştirilmesi ve kamuya yapılan açıklamaların zenginleştirilmesini teminen ilave bazı düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu düzenlemelerle birlikte, yatırımcılara gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, günümüz gayrimenkul piyasasında nitelik itibarıyla çeşitlilik arz eden portföylerini daha sınırlı bir bakış açısı ile gösteren portföy tabloları yerine, portföyde yer alan her bir kalemi daha kapsamlı bir şekilde açıklayan finansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporlarını analiz etmek suretiyle yatırım kararı verme imkanı getirilmektedir.