Seri: III, No: 37 "Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nde Değişiklik Yapılmasına Dair "Seri: III, No: 45 sayılı Tebliğ" 21.07.2011 tarih ve 28001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Seri: III, No: 45 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

  • Varantların satışının bir yıllık süre içinde tamamlanmasına ilişkin ifade kaldırılmıştır.
  • İhraççının yurtdışında yerleşik olması durumunda, piyasa yapıcısı aracılığıyla yapılan özel durum açıklamalarının ihraççının internet sitesinde iki iş günü içinde yayımlanması öngörülmüştür.
  • Varantlara ilişkin kayda alma ücretinin hesaplanmasına ilişkin iki aylık süre, altı ay olarak değiştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.