Seri:I, No:40 "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği"nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru

Kurulumuzun Seri:I, No:40 "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği"nde değişiklik yapan Seri:I No:43 "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 10 Haziran 2011 tarihli ve 27960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Seri:I, No:43 Tebliği ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

1) Kurul kaydında olan ancak Borsa'da işlem görmeyen payların Borsa'da satışına ilişkin esasların düzenlendiği Tebliğ'in 8'inci maddesinin başlığı, "Payların Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülerek Borsada satışa konu olabilmesi için yapılacak işlemler" şeklinde değiştirilmiş olup, aynı maddede yapılan değişiklikler ile;

  • Payları GİP'te işlem gören ortaklıklar madde kapsamına dahil edilerek, GİP listesinde bulunan payların Borsada işlem gören niteliğe çevrilebileceği, GİP listesinde bulunmayan payların ise Borsada işlem gören niteliğe çevrilemeyeceği hususu düzenlenmiştir.
  • Borsa'nın ilgili pazarında gerçekleştirilen tahsisli pay satışları "satışın duyurulmasından itibaren 3 iş gününden sonra satılabilme" uygulamasına tabi hale gelmiştir.
  • Borsa'nın ilgili pazarında gerçekleşen toptan satışa konu payların Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmek istenmesi durumunda, söz konusu payların bu madde kapsamında ve toptan satışın gerçekleştiği tarihte Borsa'da işlem gören niteliğe dönüşeceği düzenlenmiştir.

2) Tebliğ'in tahsisli satış esaslarını düzenleyen 13'üncü maddesinde yapılan değişiklikler ile, payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar ile payları GİP'te işlem görecek ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle tahsisli olarak gerçekleştirecekleri pay satışlarında, söz konusu payların ortaklığın isteğine bağlı olarak Borsa'da işlem gören veya görmeyen nitelikte oluşturulabileceği ve bu kapsamda alınan payların, Borsa'nın ilgili diğer pazarlarında satılabilmesi için Tebliğ'in 8 inci maddesi kapsamında Borsa'da işlem gören niteliği dönüştürülmesi gerekeceği düzenlenmiştir.

3) Tebliğ'in izahnamenin tescil ve ilanını düzenleyen 17'nci maddesinde yapılan değişiklik ile "taslak izahname" ibaresinden "taslak" ifadesi çıkarılmış ve bu izahnamenin ilanı için belirlenen 2 günlük süre 5 güne uzatılmıştır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.