26 Nisan 2011 tarihinde İstanbul'da Kurulumuz, Dünya Bankası ve IFC işbirliğiyle düzenlenen "Corporate Bond Market Develeopment in Turkey- Priorities and Challenges" konulu Çalıştayda yapılan sunumlara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.