Kurulumuzun Seri: XI No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapan Seri: XI No: 31 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 9/3/2011 tarihli ve 27869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Seri: XI, No: 31 Tebliği ile yapılan değişikliklerle;

  1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Yönetmeliği kapsamında payları Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi'nde yer alan ortaklıklar, üç ve dokuz aylık finansal tablo düzenleme ve ara dönem faaliyet raporu düzenleme yükümlülüklerinden muaf tutulmuşlardır.
  2. Ayrıca sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar, işlem sıralarının 30 iş gününden fazla süre ile durdurulması halinde ve bu halin devamı süresince ara dönem finansal tablo düzenleme ve ara dönem faaliyet raporu düzenleme yükümlülüklerinden muaf tutulmuşlardır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.