Kurulumuzun Seri: X No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"de değişiklik yapan Seri: X No: 26 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 9/3/2011 tarihli ve 27869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Seri: X, No: 26 Tebliği ile yapılan değişiklikle, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Yönetmeliği kapsamında payları Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi'nde yer alan ortaklıkların altı aylık ara dönem finansal tabloları, inceleme (sınırlı bağımsız denetim) kapsamı dışında bırakılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.