Kurulumuzun Seri:IV, No:41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" nde değişiklik yapan Seri: IV No: 51 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 16 Mart 2011 Tarihli ve 27876 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Seri:IV, No:41 Tebliğ'in 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında payları borsa'da işlem gören şirketler için oluşturulması zorunlu tutulan pay sahipleri ile ilişkiler birimi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan personel, yapılan değişiklikle, KOBİ'lerin sermaye piyasalarından fon temini konusundaki maliyetlerini düşürmek amacıyla, payları GİP'te işlem gören şirketler için zorunlu tutulmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.