Sermaye Piyasası Kurulu ile Boğaziçi Üniversitesi Eğitim ve Araştırmada İşbirliği Yapıyor---

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Boğaziçi Üniversitesi arasında "Eğitim ve Araştırma İşbirliğine İlişkin Mutabakat Anlaşması" imzalandı. İki kurum arasındaki işbirliği, SPK’nın bu kapsamda bir devlet üniversitesi ile gerçekleştirdiği ilk anlaşma olmasıyla büyük önem taşıyor. SPK ve Boğaziçi Üniversitesi arasında karşılıklı bilgi birikiminin paylaşılmasını sağlayacak olan işbirliği çerçevesinde, iki kurum tarafından finansal piyasalara yönelik çeşitli araştırmalar yürütülecek, ortak eğitim ve seminerler düzenlenecek. Anlaşma, 18 Şubat 2011 Cuma günü SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat Akgiray ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kadri Özçaldıran'ın katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.

18.02.2011, İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Boğaziçi Üniversitesi arasında gerçekleştirilen "Eğitim ve Araştırma İşbirliğine İlişkin Mutabakat Anlaşması",  18 Şubat 2010 Cuma günü SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat Akgiray ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran'ın katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.

Geniş kapsamlı mutabakat anlaşmasıyla, SPK uzmanlarının teorik bilgi birikiminin artırılması ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin staj programları ve araştırma projeleri aracılığıyla finansal bilgilerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Söz konusu işbirliği, SPK'nın bu kapsamda bir devlet üniversitesi ile gerçekleştirdiği ilk anlaşma olmasıyla öne çıkıyor. Anlaşmanın en önemli hedeflerinden biri, iki kurum arasında gerçekleştirilecek bilgi paylaşımı aracılığıyla ortak araştırmalar yapabilme zemininin oluşturulması.

Gerçekleştirilen anlaşmayla birlikte, SPK uzmanlarının eğitiminde Boğaziçi Üniversitesi ile projeler geliştirilecek; SPK'nın ihtiyaç duyduğu konularda seminer ve eğitimler organize edilecek ve her iki kurumun sahip olduğu bilgi kaynakları ortak kullanıma açılacak. Bunun yanı sıra SPK, Boğaziçi Üniversite öğrencilerine eğitim imkânı sağlayacak ve eğitim sonucunda öğrencilere katılım sertifikası verilecek.

SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat Akgiray, imzalanan anlaşmaya ilişkin şunları söyledi: "Türkiye'nin finansal bir merkez, İstanbul'un ise bu merkezin kalbi olması hedefiyle yürütülmekte olan çalışmalarda, Boğaziçi Üniversitesi ile sermaye piyasamız arasında kurulacak işbirliğinin çok verimli sonuçlar doğuracağı inancındayım. Finansal piyasalar konusunda SPK ve Boğaziçi Üniversitesi arasında oluşturulan bu işbirliğinin, hedefe ulaşma yolunda güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum."