İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durum Açıklamaları Hakkında Duyuru

İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların (borsa dışı şirketler) özel durum açıklamalarının kamuya açıklanmasında yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Bundan böyle, borsa dışı şirketlerin özel durum açıklamaları, haftalık periyotlarla yayınlanan Kurul Haftalık Bülteninde ilan edilmeyecek olup, Kurulumuz internet sitesinde "Şirketler / Özel Durum Açıklamaları / Diğer Halka Açık Şirketlerin Özel Durum Açıklamaları" bölümü altında ilgili şirket, konu ve tarih belirtilmek suretiyle sonradan aramaya imkan verecek şekilde anlık olarak yayınlanacaktır.

Bu yeni uygulamanın başlamasıyla birlikte, borsa dışı şirketlerin 2008, 2009 ve 2010 yıllarında Kurul Haftalık Bültenlerinde ilan edilen özel durum açıklamaları da sisteme yüklenmiş olup, söz konusu yıllara ilişkin özel durum açıklamalarına aynı bölümden ulaşılması mümkündür.

İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına

adresinden ulaşabilirsiniz.