Cezayir Sermaye Piyasası Otoritesi (COSOB), ülkemizdeki sermaye piyasası düzenlemeleri ile ilgilibir eğitim ziyareti talebinde bulunmuş ve kendilerine Kurulumuzca bir haftalık eğitim programı sunulmuştur. COSOB başkanı Sn. İsmail Noureddine’in eşlik ettiği, Cezayir Borsası ve Takas Kurumundan da katılımcıların bulunduğu 12 kişilik heyete 19-23 Aralık 2011 tarihleri arasında Kurulumuz İstanbul temsilciliğinde ve İMKB’de eğitim semineri düzenlenmiştir.

Programın düzenlenmesine İMKB, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu da destek vermiştir.Programda genel olarak, Türk sermaye piyasası yapısı ve yasal çerçevesi,  sermaye piyasası araçları ve kurumları, piyasa gözetim ve denetimi, halka arz süreci, kaydileştirme ve takas ve saklama sistemleri konuları ele alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vedat AKGİRAY, söz konusu programın Kurulumuz ve COSOB arasındaki ilişkileri güçlendireceğini ve işbirliği imkânlarını geliştireceğini ifade etmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.