Seri:VIII, No:75 sayılı “Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 1 Nisan 2011 tarih ve 27892 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ Değişiklik metni için tıklayınız.                      

Seri:VIII, No:61 sayılı Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile yatırım fonlarının her türlü bilgi, belge ve raporlarının elektronik ortamda imzalanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kullanılarak kamuya açıklanması sağlanmaktadır.

Bu şekilde kamuyu aydınlatmanın daha etkin bir şekilde yapılmasının yanı sıra, yatırım fonlarının ilanlarına ilişkin maliyetlerin azaltılması ve yatırım fonları için de periyodik raporlara merkezi bir sistemden ulaşılmasını sağlayan bir yapının kurulması amaçlanmaktadır.

Tebliğ’e eklenen Geçici 3. madde ile ise yatırım fonlarının bildirimlerinin KAP’a gönderilmesi uygulamasına, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından konuya ilişkin olarak yapılacak düzenlemenin kamuya duyurulmasını takiben başlanacağı belirtilmektedir.