8/6/2010 tarihinde bazı basın ve yayın organlarında, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen bir operasyon kapsamında yakalanan ve kendilerini factoring şirketi yöneticisi gibi tanıtarak faizle para veren ve zorla çek-senet tahsilâtı yaptıkları öne sürülen şüpheliler tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunda görevli olan ve ismi açıklanmayan iki kişiye, factoring şirketi kurmaları için gerekli izinin verilmesi karşılığında 50'şer bin TL rüşvet verdikleri yönünde bir haber yer almıştır.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ile kurulmuş olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun temel görev ve yetkileri; tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasının, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasının düzenlenmesi ve denetlenmesi ile; sermaye piyasası araçlarının, bu araçların ihracının, halka arzının ve satışının, bunları ihraç veya halka arz edenlerin, SPKn'nun 40'ıncı maddesi çerçevesinde borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasaların, sermaye piyasası faaliyetlerinin ve sermaye piyasası kurumlarının gözetimi, denetimi ve düzenlenmesidir.

SPKn'nin 30. maddesinde sermaye piyasası faaliyetleri 32. maddesinde ise sermaye piyasası kurumları açıkça düzenlenmiş olup, factoring şirketlerinin kuruluş, faaliyete geçme ve ilgili faaliyetlerin her türlü denetimine ilişkin hususlar bütünüyle Sermaye Piyasası Kurulunun görev ve yetki alanı dışındadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.