Son günlerde, şirket veya bir ticari faaliyetin gelirine ortak olma vaadiyle gazete, televizyon, internet ve reklam amaçlı kataloglar aracılığıyla yatırımcılara çağrıda bulunularak para toplama girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu reklamlarda, yatırımcıların şirkete borç para vermesi istenmekte, karşılığında ise şirket gelirine endeksli yüksek getiri ve anapara geri ödemesi vadedilmektedir.

Söz konusu para toplama işlemi kanunlara uygun olmayıp, vatandaşlarımızca anılan ilanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Para yatıran yatırımcıların anapara dahil yatırımlarını kaybetme riski bulunmaktadır.

Halka çağrıda bulunmak suretiyle para toplamak isteyen şirketlerin, sermaye piyasası araçları ihraç etmek suretiyle yasal şekilde fon temini hakkında bilgi almak üzere Kurulumuzla irtibata geçmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, söz konusu şirketler ve yöneticileri hakkında cezai işlem uygulanması amacıyla Cumhuriyet Savcılığı‟na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.