"Seri: II, No: 22 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Seri: II, No: 24 sayılı Tebliğ" 18/03/2010 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Seri: II, No: 24 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

  • Tüm borçlanma aracı başvurularının bir yıllık süreç için kayda alınmasına imkân sağlanmıştır. Yeni düzenleme ile 1 yıllık süreç içinde ihraç edilecek, halka arz edilsin veya edilmesin, farklı faiz ve vade yapısına sahip borçlanma araçları tek seferde kayda alınacak, piyasa şartlarının uygunluğuna ve ihraççı şirketin finansal ihtiyaçlarına uygun zamanda borçlanma aracı satışı yapılabilecektir.
  • 1 yıllık süre içerisinde yapılacak borçlanma araçları ihraçlarının tek seferde kayda alınması uygulamasına geçilmesi nedeniyle, ihraç maliyetlerinin azaltılması amacıyla, Kurul kayıt ücretinin kayda alma aşamasında değil, her bir borçlanma aracının satışından önce alınması uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca satışından vazgeçilen veya satılamayan borçlanma araçlarının, yine 1 yıllık süre içinde kalması koşuluyla, tekrar satışına izin verilmiştir.
  • Tebliğe nitelikli yatımcı tanımı eklenmiş ve sadece nitelikli yatırımcılara yönelik olarak halka arz yoluyla satış yapılabilmesine de imkân sağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile İMKB bünyesinde açılacak ve sadece nitelikli yatırımcıların işlem yapabileceği borçlanma araçlarına ilişkin Pazar için gerekli tebliğ düzenlemesi tamamlanmıştır.
  • Halka arz edilecek borçlanma araçlarına likidite kazandırılması ve satışa olan talebin artırılması amacıyla, borsada işlem görmek üzere başvuruda bulunulması zorunluluğu getirilmiştir.
  • Kayda alma başvuruları sırasında, ihracın tarihine bağlı olarak Kurul’a iletilecek ve kamuya açıklanacak finansal tablolar yeniden düzenlenmiştir.
  • Bağımsız denetimden geçen finansal tablolarda ilgili bağımsız denetim firmasının onayının bulunması sebebiyle, satış ve kayda alma sürecinde gecikmelere sebep olan, izahname ve sirkülerlerin bağımsız denetim kuruluşları tarafından imzalanması uygulamasına son verilmiştir.
  • Satış ve kayda alma sürecinde gecikmelere sebep olan halka arzlarda konsorsiyum üyesi tüm aracı kurumların izahname ve sirküleri imzalaması uygulamasına son verilerek,  izahname ve sirkülerin sadece konsorsiyum lideri veya eşliderleri tarafından imzalanması uygulamasına geçilmiştir.