Kurulumuzca hazırlanmış olan "Aracı Kuruluş Varantı İhraçları İçin İzahname Formatı", "Aracı Kuruluş Varantı İhraçları İçin İzahname Hazırlama Kılavuzu", "Aracı Kuruluş Varantı Halka Arz Sirküleri"ne ilişkin taslaklar görüşe açılmış bulunmakta olup, söz konusu taslaklara ilişkin görüşleriniz, 05/02/2010 tarihine kadar posta yoluyla Kurulumuz merkez adresine veya elektronik ortamda varant@spk.gov.tr e-posta adresine gönderilebilir.

Söz konusu taslaklar:

- Aracı Kuruluş Varantı İhraçları İçin İzahname Formatı

- Aracı Kuruluş Varantı İhraçları İçin İzahname Hazırlama Kılavuzu

- Aracı Kuruluş Varantı Halka Arz Sirküleri