Basın yayın organlarında dün ve bugün çıkan çeşitli haberlerde, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, transfer ettiği futbolcular hakkında Kurulumuz düzenlemeleri gereğince yapması gereken özel durum açıklamalarını, Kurulumuzdan alınan sözlü onay çerçevesinde yapmadığı şeklinde ifadeler yer almıştır.

Kurulumuzda spesifik olay bazında özel durum açıklamalarına yönelik şirketlere önceden sözlü veya yazılı onay verme uygulaması bulunmamaktadır. Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken açıklamaların zamanında, doğru ve yatırımcıların anlayabileceği şekilde eksiksiz olarak yapılması tamamen açıklamayı yapması gereken şirketlerin sorumluluğundadır.

Diğer şirketlerin olduğu gibi Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan özel durum açıklamaları ile basın yayın organlarında çıkan haberler de titizlikle takip edilmekte ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler ivedilikle yerine getirilmekte olup, söz konusu haber ve özel durum açıklamaları hakkında da gerekli inceleme yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Sermaye Piyasası Kanununda önemle vurgulanan tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalar yapmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.