BASIN DUYURUSU


     Kurulumuzun çeşitli tebliğlerinde değişiklik yapan Seri:I No:42, Seri:II No:26, Seri:VIII No:70, Seri:VIII No:71 ve Seri:VIII No:72 sayılı Tebliğler 23.10.2010 tarih ve 27738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğler ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

  • Seri:I No:42 sayılı Tebliğ ile, payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının borsada işlem görebilmesi hususunda, Kurul kaydından çıkarılmaya ilişkin muafiyet şartlarının sağlanmaması koşulu son durum itibarıyla ve son yıllık mali tablolar ile sınırlandırılmıştır.
  • Seri:II No:26 sayılı Tebliğ ile, borçlanma aracı ihraçlarında özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin madde yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Seri:VIII No:70 sayılı Tebliğ ile, borçlanma aracı ihraççılarının özel durum açıklaması yapma yükümlülüğü ile ilgili olarak, borçlanma araçları sadece izahname düzenlenerek halka arz edilen ve bir borsada işlem gören ortaklıklar için özel durum açıklaması yapma yükümlülüğü getirilmiş, tahsisli olarak ihraç edilen veya nitelikli yatırımcılara satılan borçlanma araçları ihraççılarının özel durum açıklaması yapma yükümlülüğünün bulunmadığı hususu açıklığa kavuşturulmuştur.
  • Seri:VIII No:71 sayılı Tebliğ ile, tahsisli olarak ihraç edilen veya nitelikli yatırımcılara satılan borçlanma aracı ihraçlarının Seri:VIII No:57 sayılı Tebliğ hükümlerine dahil olmadığına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
  • Seri:VIII No:72 sayılı Tebliğinde yapılan değişiklik ile, halka arzlarda pay bedellerinin ödenme şekline bağlı olarak halka arz gelirinde değişikliğe sebep olabilecek teşvik v.b. mekanizmalara imkan tanınmıştır.