Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, çeşitli kişiler hakkında TCK'nın 220'nci maddesinde tanımlanan "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında Savcılık soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu kişilerin oluşturdukları yapı bünyesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak İlgili Savcılığın talebi üzerine yapılan incelemelere Kurulumuz Uzmanları da teknik destek sağlamıştır. Bu çerçevede, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasını teminen kolluk güçlerince başlatılan işlemler ve Savcılık soruşturması halen devam etmekte olup, Savcılık soruşturmasının gizliliği çerçevesinde soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesini teminen bu aşamada başka bir açıklama yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.