Yurtiçi ve yurtdışı tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak sermaye piyasalarının ülkemizin iktisadi kalkınmasının finansmanındaki katkısının arttırılması, KOBİ'lerin halka açılarak finansman sağlamaları ve bu sayede sermaye piyasalarının derinliğinin artırılması amacıyla Kurulumuzun 22.08.2008 tarih ve 23/924 sayılı toplantısında; halka açık anonim ortaklık statüsünde olması nedeniyle Kurulumuz kaydında olup da payları borsada işlem görmeyen şirketlerin borsada işlem görebilmesine ilişkin esaslar belirlenmiş olup, söz konusu esaslar çerçevesinde İMKB Kotasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanan 18/09/2008 tarih ve 289 sayılı genelge, 18/09/2008 tarihli İMKB Günlük Bülteni'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kurulumuz kaydında olup da payları herhangi bir borsa işlem görmeyen şirketlerin Borsa'da işlem görebilmesine ilişkin esasların belirlenmesiyle birlikte payları borsada işlem görmeyen 250'den fazla şirketin sermaye artırımı yapmaksızın borsada işlem görebilmesine olanak sağlanmıştır.

Söz konusu şirketlere Borsa'da işlem görme amacıyla doğrudan İMKB'ye ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesi için MKK'ya başvurabilmelerine olanak sağlanarak bu şirketlere Borsa'da işlem görebilmeleri için önemli maliyet ve prosedür avantajları sağlanmıştır.

Söz konusu şirketlerin hisse senetlerinin borsada işlem görmesi ile; şirket ortaklarının paylarını organize bir piyasada satmaları imkanı sağlanmış olacaktır.

Kurulumuzca belirlenen esaslarla birlikte getirilen en önemli yeniliklerden biri de; Kurulumuz kaydında olup da payları borsada işlem görmeyen şirketlerin, borsada işlem görme başvurusu sonrasında, işlem görmeseler dahi kaydi sistemde kalabilmelerine olanak tanınmasıdır.

Kamuoyuna duyurulur.

(18/09/2008 tarih ve 289 sayılı İMKB Genelgesi metni için lütfen tıklayınız.)