Yurtiçi ve yurtdışı tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak sermaye piyasalarının ülkemizin iktisadi kalkınmasının finansmanındaki katkısının arttırılması için yeni sermaye piyasası araçlarının ülkemiz finansal piyasalarında işlem görmesi için yoğun çalışmalar sürdürmekte olan Kurulumuz, yatırımcılara hisse senedi piyasalarında yapmış oldukları yatırımlarının ileriye yönelik aşırı fiyat dalgalanmalarında etkilenmemesini sağlayabilecek hisse senedi varantlarına ilişkin ön çalışmasını tamamlamış ve bu araçlara ilişkin tebliğ taslağı Kurulumuz internet sitesinde yayımlanmıştır.

Elinde bulunduran kişiye dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğinde bir sermaye piyasası aracı olarak tanımlanan varantların, yayımlanan taslak ile İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senetlerine dayalı olarak ihraç edilebilmesi mümkün hale gelecektir.

İhraç edildikleri piyasanın likiditesine de önemli katkılar yapan, vade, uzlaşma fiyatı ve sözleşme büyüklüğü vb. özellikleri ile alındığında yatırımcılar için esnek yatırım olanakları sağlayan, piyasa yapıcılık sistemi kapsamında marj uygulaması bulunmayan varantlar yatırımcılar açısından katlanılan riski sınırlandırma olanağı ile sermaye piyasası katılımcılarının risk yönetim süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

Varant sayesinde bugüne kadar sadece tezgahüstü piyasada büyük kurumsal yatırımcıların kullanabildiği araçlar ikincil piyasada ilk defa tüm yatırımcıların erişimine açılacaktır. Ayrıca, yatırımcılara düşük tutarlar yatırmak suretiyle, hisse senedi ve diğer yatırım araçlarının getirisinden faydalanma imkanı sunması, bununla birlikte hisse senedine benzer özellikler göstermesi; türev araçlar kadar karmaşık olmaması nedeniyle daha çok bireysel yatırımcının sermaye piyasalarına çekilmesinde varant etkili bir finansal araçtır.

Yayımlanan tebliğ ile ihraç prosedürü hisse senetlerinin ihraç prosedürüne kıyasla daha kısa sürede gerçekleştirilebilecek şekilde dizayn edilen söz konusu aracın İMKB'de piyasa yapıcılığı sistemi altında işlem görmesi düzenlenmiş olup sermaye piyasalarımızda faaliyet gösteren başta aracı kurumlar olmak üzere tüm sektör için ilave gelir kaynağı olacaktır. Bunlara ek olarak yayımlanan tebliğin İMKB'deki işlem hacmine olumlu etkisi olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

(Söz konusu Tebliğ Taslağı metni için lütfen burayı tıklayınız.)