17/11/2008 tarihinde Kurulumuzun Ankara'daki merkez binasında yapılan "Türkiye Borçlanma Araçları Piyasası Çalıştayı"nda yapılan sunumlara buradan ulaşılması mümkündür.

Söz konusu sunumlarda öne sürülen fikirler sunum sahiplerine aittir. Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Ayrıca söz konusu sunumlarda yer alan bilgi ve verilerin doğruluğu ile bu bilgi ve verilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından Sermaye Piyasası Kurulu sorumlu tutulamaz.

Söz konusu sunumların yayın hakları sahiplerine aittir. Her hakkı saklıdır. Sunumların hiçbir bölümü kısmen veya tamamen ya da özet halinde çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanuni iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur.