Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of Accountants - IFAC) dünya genelinde finansal raporlama tedarik zincirinin analiz edilmesi ve finansal raporlama kalitesinin daha da artırılmasını temin edecek öneriler geliştirilmesi konulu bir çalışma yapmaktadır. IFAC, bu çalışma kapsamında finansal raporlama konusunda uluslararası bir anket hazırlamıştır. İngilizce olarak hazırlanan anket, hazırlanmakta olan finansal raporlar ile kurumsal yönetim, finansal raporların hazırlanması ve bağımsız denetim şeklinde olmak üzere halka açık şirketler için finansal raporlama sürecindeki 3 önemli alana ilişkin sorular içermektedir.

Anılan anketin amacına ulaşabilmesi için finansal raporlama tedarik zincirinde yer alan tüm katılımcılar ile yatırımcılar, finansal raporların diğer kullanıcıları, uluslararası standart belirleyici kuruluşlar, finansal raporları hazırlayanlar, bağımsız denetçiler, akademisyenler ve düzenleyici otoriteler tarafından doldurulmasının önemli olduğu ifade edilmektedir.

Bu çalışmaya katkıda bulunmak isteyenler 6 Temmuz 2007 tarihine kadar aşağıda belirtilen web adresinden ankete katılabilecektir:

http://www.ifac.org/financialreportingsurvey/